AKREDITACE MÉDIÍPřihláška – Entry Form – Anmeldeformular

AKREDITACE ZBRASLAV-JÍLOVIŠTĚ 2021
PODMÍNKY AKREDITACE MÉDIÍ NA AKCI 54. ročník mezinárodní jízdy do vrchu
Zbraslav-Jíloviště
Akreditace
O akreditaci na závod mohou žádat všechny druhy médií; tištěná, elektronická, televizní, rozhlasová, ale i fotografové a kameramani, kteří nepublikují pro žádnou redakci.

Všichni žadatelé o akreditaci jsou povinni:

  • zaslat kompletně vyplněný akreditační formulář
  • všichni, kteří získají akreditaci, musí svým podpisem stvrdit, že bezprostředně po skončení závodu zašlou na e-mailovou adresu tiskového střediska zbraslav@vccpraha.cz popř. poštou na adresu
    VCC Praha, Záběhlická 125. Praha 10, 106 00,
    článek, který vyšel nebo vyjde v daném médiu či fotografie nebo videa, popř. webový odkaz.

Píšící novináři, mějte na zřeteli, že v publikovaném článku se musí minimálně jednou
objevit celý název závodu, tedy Zbraslav-Jíloviště 2021, popř. 54. ročník mezinárodní jízdy do vrchu Zbraslav-Jíloviště.
Ve vašich článcích používejte informace, které jsou zveřejněny v tiskových zprávách na oficiálním webu závodu www.zbraslav-jiloviste.cz, informace z jiných médií nejsou námi ověřené.

Fotografové jsou povinni poslat fotografie ze závodu (libovolný počet) minimálně ve webovém rozlišení a tři fotografie v plném rozlišení bez vodoznaku či jakékoliv vlastní reklamy (v tomto případě se tiskové středisko zavazuje, že v případě použití fotografie v plném rozlišení bude vždy uvádět jméno fotografa, který fotografii poskytnul).

Berte na vědomí, že publikace na oficiální facebook závodu neznamená doložení publikace. V případě, že fotografie či videa budete zveřejňovat pouze na sociálních sítích, i v tomto případě je potřeba na mailovou adresu viz výše zaslat odkaz.

Pokud jste žadatelem, který nepublikuje pro žádnou redakci, kontaktujte nás prosím nejprve na telefonním čísle: + 420 602 215 152.

Akreditační proces
Tiskové oddělení předem sdělí na e-mailovou adresu každého žadatele rozhodnutí o udělení nebo zamítnutí jeho akreditace. Tiskové středisko vydá akreditovaným žadatelům potřebné materiály na místě konání závodu.

Povinností všech, kterým bude akreditace udělena, je prokázat se na přejímce negativním testem na koronavirus, ne starším než 48 hodin.

Uzávěrky žádostí o akreditace 1.9.2021 24.00 hod.

Akce je realizována s finančním přispěním Středočeského kraje a pod záštitou Ministerstva kultury ČR.

Partneři

  Logo Imofa       Logo_pravnik

Mediální partneři

Veteran Car Club Praha logo

Pořadatelem akce je VETERAN CAR CLUB PRAHA
© 2024 Veteran Car Club Praha