Závod do vrchu byl na trati Zbraslav – Jíloviště poprvé odstartován 25. března 1908 a zůčastnilo se ho 16 automobilů a 17 motocyklů. Význam závodu stále stoupal, mezi účastníky byli nositelé i nositelky slavných jmen. Do počátku druhé světové války bylo uspořádáno 14 ročníků, po roce 1945 se podařilo uskutečnit jen 1 ročník.

Při svém založení v roce 1967 si Veteran Car Club Praha určil jako jeden ze svých úkolů zachování paměti dvou slavných podniků minulosti, Jízdy 1000 mil československých a Mezinárodního závodu do vrchu Zbraslav – Jíloviště.

Sté výročí prvního startu jsme si připomněli v březnu 2008 společnou vyjíždkou po trati závodu.

V roce 1968 obnovil Veteran Car Club Praha tradici a na stejné, jen poněkud zkrácené trati uspořádal závod historických vozidel. Pevný termín, první sobota ve školním roce, byl stanoven po několika letech. Jízda se pořádá bez přerušení čtyřicet let, už dávno se nehodnotí maximální dosažená rychlost, ale pravidelnost jízdy. Současně existuje jakési neoficiální hodnocení, ve kterém se sleduje stáří a historická hodnota vozidel, dokonalost renovace, ale názory se tolik liší, že není možné je prakticky použít a sestavit podle nich pořadí nejvzácnějších nebo nejzajímavějších.

V minulém roce jsem napsala, že 200 účastníků je maximální počet, který je možné v daném čase a prostoru organisačně zvládnout. Ale letos došlo více než 250 přihlášek. Znova jsme uvažovali, kolik vozidel může parkovat na náměstí, kolik vozidel současně a v jakých intervalech může startovat, jak je rozdělíme do kategorií a jak budou průjezdy sledovat časoměřiči. Vážíme si každého účastníka a chceme, aby starovní listina vyjadřovala obrovskou šíři zájmů i možností sběratelů, proto jsme přijali všechny přihlášené. Zastupitelé městské části Zbraslav nám vyšli vstříc a zajistili pro parkování celý prostor náměstí – děkujeme.

Program jízdy se 40 roků téměř nemění, dopoledne jsou vozidla vystavena na náměstí. Počasí nám přálo, podzimní slunce přidalo lesk vystaveným vozidlům a navzdory různým kritikům snad i celému podniku.

Po nezbytných proslovech, rozpravě a průjezdu autobusu ve 13.00 zahajovací vůz otevřel trať.

Potom už šlo všechno ráz na ráz, start první skupiny, návrat a druhý start, a bez prodlení druhá a třetí skupina, v krátkých intervalech, více vozidel na trati poskytuje divákům zajímavou podívanou, je nutná velká opatrnost a vzájemná ohleduplnost účastníků. O hladký průběh se zasloužili jezdci i pořadatelé a jízda skončila už před čtvrtou hodinou odpolední. Vyhlášení výsledků a zakončení podniku proběhlo tentokrát stejně jako v počátcích závodu, pod širým nebem, na náměstí, v sousedství vozidel účastníků,.

Pro názor připojujeme výsledkovou listinu, pro příznivce historických vozidel je to počteníčko.

Dík všem pracovníkům institucí, kteří pořádání Mezinárodní jízdy historických vozidel do vrchu umožnili, zvlášť paní starostce městské části Zbraslav, dík účastníkům a dík pořadatelům z VCC Praha.

Text: Jaroslava BrutarováFotografie ze 100. výročí závodu Zbraslav-Jíloviště.