Foto: Jiří Patočka, Nora Profeldová, Jiří Krupička, Lucie Krupičková