ZOBRAZIT PROPOZICE ŠAMPIONÁTU GRAND PRIX

PROPOZICE JÍZDY PRAVIDELNOSTI

ZBRASLAV – JÍLOVIŠTĚ

54. ročník mezinárodní jízdy historických vozidel do vrchu

4. – 5. 9. 2021

 

ZA PODPORY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ZBRASLAV A STŘEDOČESKÉHO KRAJE

 

 1. NÁZEV SPORTOVNÍHO PODNIKU: 54. ročník mezinárodní jízdy historických vozidel do vrchu ZBRASLAV – JÍLOVIŠTĚ o pohár Elišky Junkové.
 1. DRUH SPORTOVNÍHO PODNIKU: Sobota – Jízda pravidelnosti. Jezdci absolvují dvě jízdy. Neděle – výstava a orientační jízda.
 1. JÍZDU POŘÁDÁ: Veteran Car Club Praha z.s., Záběhlická 125/27, 106 00, Praha 10 – Záběhlice

 

 1. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA JÍZDY: Jízda se koná jako akce klubová.

 

 1. MÍSTO A DATUM KONÁNÍ JÍZDY: sobota 4. září 2021 v městské části Prahy 5 – Zbraslav, neděle 5. září 2021 v obci Jíloviště

 

 1. POPIS JÍZDY PRAVIDELNOSTI:

6.1 Podmínky účasti: Historická vozidla – automobily, užitková vozidla a motocykly od počátku výroby až do roku výroby 1939 a unikátní vozidla pozdějšího roku výroby.

6.1.1 Vozidla musí mít Průkaz historického vozidla, nebo platné registr. značky umístěný vždy současně na vozidle (dříve SPZ).

6.1.2 Vozidlo musí mít doklad o zaplacení zákonného pojištění odpovědnosti.

6.1.3 Pořadatelé mohou nominaci účastníka odmítnout bez udání důvodů. Každý účastník jízdy je plně odpovědný za provozní bezpečnost svého vozidla.

6.1.4 Je-li vydán Průkaz Identity FIVA pak jej předložit při přejímce.

6.2 Program: SOBOTA 4. září 2021

8.00 – 11.00      Přejímka vozidel
10.00 – 13.00      Výstava vozidel na náměstí Zbraslav
13:00      Rozprava s jezdci na náměstí Zbraslav a přivítání jezdců se zastupiteli                města Zbraslav
     Start jízdy na náměstí Zbraslav
13.00 – 16.00

16:30

17:00

17:30 – 18:30

     Jízda do vrchu Zbraslav – Jíloviště a přeprava na Jíloviště

Vyhlášení vítězů kategorií Formule a Poválečné závodní vozy na Zbraslavi

Hromadný přejezd na Jíloviště za doprovodu Policie ČR

Cíl v obci Jíloviště, defilé vozů v ul. Pražská

19.00     Vyhlášení výsledků na Jílovišti, raut
Oběd pro účastníky závodu se vydává od 9:00 do 15:00 na zámku Zbraslav.

NEDĚLE 5. září 2021

9.00 – 10.00      Příjezd vozidel a přejímka
10.00 – 12.00      Výstava vozidel na Jílovišti
12.00 – 14.00      Orientační jízda okolím


6.3. Přejímka                                                                  

Vozidla budou přistavena k technické přejímce dne 4. 9. 2021 od 8.00 hod do 11.00 hod. na Zbraslavi. Vozidla nedělní jízdy budou přistavena v neděli 5. 9. od 9:00 do 10:00 na Jílovišti.

Technická přejímka

– bezpečnost a provozuschopnost vozidla

– úplnost a platnost dokladů od vozidla, tj. technický průkaz nebo Průkaz historického vozidla

– doklad o zaplacení zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla pro rok 2020.

Technická komise může při přejímce vyloučit účastníka, jehož vozidlo má závady, které mohou výrazně ovlivnit jízdní vlastnosti nebo, které není v dobrém estetickém stavu.

Organizační přejímka Po technické přejímce je každý přijatý účastník zaregistrován na „Přejímacím listě“.  Tento list každý účastník vlastnoručně podepíše.

 

 

6.4 Rozprava

Rozprava jezdců k jízdě je povinná a koná se po uzavření technické přejímky v 13.00 v prostoru náměstí u pódia případně v prostoru stratu.

 

6.5 Start

Startuje se na pokyn startéra s motorem v chodu podle pokynů pořadatelů v intervalech cca 1 min.,

v případě potřeby v intervalech 30 sec. Ředitel jízdy může povolit odstartování více vozidel najednou. Automobily i motocykly musí mít vpředu upevněno startovní číslo jinak nebude odstartováno.

 

6.6 Trať

6.6.1 Trať je v intervalu od 13.00 hod do 16.00 uzavřena jen částečně. Každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích

6.6.2 Trať vede městskou částí Praha 5 – Zbraslav z náměstí ulicí Elišky Přemyslovny a dále po silnici II. třídy na Baně. Délka trati je cca 4000 m, převýšení 163 m, maximální stoupání je 9 %, počet zatáček je 10. Povrch tratě je po celé délce opatřen asfaltovým povrchem.

Pozor na silnici jsou zpomalovací pásy!!!

6.6.3 V průběhu jízdy je zakázáno zejména:

– couvání s vozidlem na trati a jízda po levé části vozovky ve směru jízdy

– stání na trati, není-li vůz v poruše

stání nebo zastavení před cílem a čekání na potřebný čas (trestá se 5000 TB)

– po projetí cíle účastník nezastavuje a pokračuje směr Zbraslavské náměstí.

  Zastavení za cílem se trestá 5000 TB

– jízda v protisměru

6.6.4 Uzavírání a otevírání tratě nařizuje Policie ČR nebo Ředitel jízdy či jeho zástupce.

UPOZORNĚNÍ:

1, Při předjíždění na trati musí pomalejší vozidlo uvolnit trať rychlejšímu vozidlu.

2, Při poruše je nutno ihned vozidlo z tratě odstavit nebo zabezpečit bezpečný průjezd ostatních soutěžících.

 

6.7 Cíl

Cíl měřeného úseku je letmý, označen šachovnicovým praporkem. Po projetí cílem musí okamžitě jezdec snížit rychlost. Jezdec nesmí v rozsahu 100 m za cílem zastavit.

6.8 Návrat do depa po projetí cílem

Po prvém projetí cílem se zařazuje účastník jízdy do provozu na silnici I. třídy „Strakonická“ a vrací se na start druhé jízdy, a přitom se řídí pokyny pořadatelů.

6.9 Rychlost

Maximální průměrná rychlost je 50 km/hod. Dosažený čas absolvování tratě nesmí být kratší než 3,6 min. v žádné z obou jízd. Porušení předepsaného limitu se trestá připočtením 5000 trestných BODŮ

6.10 Měření času

Časy snímá nezávislá firma. Měří se pomocí fotoelektrických buněk umístěných start a cíl na 1/1000 sec. Proti změřenému času nelze podat protest.

 

6.11 Vyhlášení výsledků:

16:00 náměstí Zbraslav – kategorie Formule a Poválečné závodní vozy

19:00 hotel Palace Cinema Jíloviště – ostatní kategorie

 

 1. PODROBNÉ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍCH VOZIDLECH:

7.1 Kategorie

Počet a členění kategorií určí pořadatel tak, aby byly vytvořeny podmínky pro rovnocennou soutěž historických vozidel uvnitř kategorie. Je-li přihlášen malý počet vozidel, jsou zařazena do nejbližší kategorie.

 

 1. MAXIMÁLNÍ POČET SOUTĚŽÍCÍCH A FORMA VÝBĚRU PŘIHLÁŠEK:

Maximální počet startujících vozidel je omezen.

 1. TERMÍN UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK:

Uzávěrka přihlášek je 10. 8. 2021. Po termínu jsou přijaty přihlášky jen se svolením ředitele.

Přijetí přihlášky v den jízdy povoluje ředitel jízdy před ukončením přejímky a až po přijetí řádně přihlášených účastníků jízdy.

 1. VKLADY A POPLATKY:

10.1

Sobota:

Rok výroby

Vklad pro automobil

s dvoučlennou posádkou

Vklad pro motocykl s jedním jezdcem
              0 – 1939   1500,- Kč 800,- Kč

Motocykl s postranním vozíkem platí vklad jako vozidla.

Každá další zúčastněná osoba hradí vklad ve výši 400,- Kč. Tento vklad opravňuje ke vstupu na pohoštění.

Neděle:

Rok výroby

Vklad pro automobil

s dvoučlennou posádkou

Vklad pro motocykl s jedním jezdcem
              0 – 1989   800,- Kč 400,- Kč

Motocykl s postranním vozíkem platí vklad jako vozidla.

Každá další zúčastněná osoba hradí vklad ve výši 400,- Kč. Tento vklad opravňuje ke vstupu na pohoštění.

10.2 Úhrada vkladu


Vklad bude uhrazen hotově v den závodu (4.9.2021), při přejímce vozidla – platí pro ty, co neplatili předem na účet VCC Praha. V sobotu lze uhradit i poplatek za nedělní jízdu. Jezdec, který se účastní pouze nedělní akce a neplatil převodem na účet zaplatí při příjezdu.
Vklad obsahuje – startovné, občerstvení, ceny pro vítěze kategorií.

 

 1. JMÉNA ČLENŮ ŘEDITELSTVÍ JÍZDY PRAVIDELNOSTI:
Ředitelka soutěže Marketa Profeldová
Vedoucí pořadatelů Miloslav Rus
Přejímka Nora Profeldová
Technický komisař Jaroslav Šebek
Traťový komisař Tomáš Kalkus
Moderátor Jaroslav Klimša
 1. NOMINOVANÝ SPORTOVNÍ KOMISAŘ :

Sportovní komise FKHV může delegovat na jízdu pravidelnosti sportovního komisaře.

 1. KONTAKT:

Marketa Profeldová, tel.: 602 215 152, e-mail: zbraslav@vccpraha.cz

 1. DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ JÍZDY PRAVIDELNOSTI:

Výsledky soutěže budou vyvěšeny po vyhlášení vítězů.

 1. ZÁKAZY:

Zakazuje se používání elektrického nebo elektronického vybavení pro měření času a vzdálenosti. Při porušení je účastník diskvalifikován. Měření na stopkách je povoleno.

 1. PRAVIDLA PRO POUŽITÍ VOZIDEL S PŘÍVĚSEM A DOPROVODNÝCH VOZIDEL:

Účastníci jízdy odstaví přívěsy po složení vozidla z přívěsu dle dispozic pořadatelů – ve Zbraslavi. Místo na odstavení přívěsů je vyhrazeno u divadla J. Kašky.

 

 1. ZPŮSOB PODÁVÁNÍ PROTESTŮ A POPLATKY ZA NĚ:

Protesty proti výsledkům se podávají hlavnímu rozhodčímu, sportovnímu komisaři nebo řediteli soutěže písemně, nejpozději v těchto lhůtách:

– do 30 min. po příjezdu protestujícího jezdce do cíle, týká-li se protest některého jezdce nebo spolujezdce

– do 15 min. po zveřejnění výsledků, týká-li se protest výsledků.

Podaný protest je nutno doložit vkladem 3 000,- Kč.  V případě oprávněného protestu bude tento vklad vrácen, jinak propadá ve prospěch pořadatele.

Proti změřenému času nelze podat protest!

  

 1. SEZNAM CEN A OCENĚNÍ:

Sobota:

První tři jezdci z každé kategorie obdrží ceny za I., II. a III. místo. Putovní pohár paní Elišky Junkové získá nejúspěšnější český jezdec v kategorii AUTO.

Předána bude také cena města Zbraslavi a obce Jíloviště.

Další ceny uděluje ředitelství soutěže.

 

 1. ZPŮSOB HODNOCENÍ JÍZDY PRAVIDELNOSTI:

Vítězem v každé kategorii se stává účastník, který získá nejmenší počet trestných bodů.

Trestné body se udělují:

– za rozdíl DVOU DOSAŽENÝCH ČASŮ ze dvou měřených jízd s přesností na 1/1000 sec. 0,001 sec =1 TR bod
za stání nebo zastavení před cílem a čekání na potřebný čas 5000 TR
– za absolvování jízdy rychleji než 3,6 min 5000 TR

Při rovnosti bodů vítězí vozidlo:

 1. a) s rychleji absolvovanou jízdou (v kterékoliv ze dvou jízd) při nepřekročení limitu 3,6 min (viz odst. 6.9)
 1. b) dřívějšího roku výroby
 2. c) s nižším obsahem motoru

 

 1. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

Každý účastník se zúčastní soutěže na vlastní nebezpečí a v případě poškození sebe, svých členů posádky nebo vozidla nebude po pořadatelích vymáhat náhradu škody. Účastník je povinen zachovávat veškeré předpisy a bezpečnostní opatření a dbát pokynů pořadatelů. Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za škody na zdraví, věcech, či majetku způsobené účastníky jízdy.

Pořadatelé si vyhrazují možnost odvolat akci v případě nezbytnosti nebo i vyšší moci.

Souhlas s podmínkami soutěže podepisuje účastník při přejímce na přejímací list.

Praha 30. 5. 2021

Marketa Profeldová

VCC Praha

ředitelka soutěže

Akce je realizována s finančním přispěním Středočeského kraje a pod záštitou Ministerstva kultury ČR.

Partneři


Logo Imofa       Logo_pravnik

Mediální partneři

Veteran Car Club Praha logo

Pořadatelem akce je VETERAN CAR CLUB PRAHA
© 2023 Veteran Car Club Praha